شرکت نقشه برداری در اصفهان

شرکت نقشه برداری در اصفهان
5/5 - (7 امتیاز)

شرکت نقشه برداری در اصفهان با یک دهه تجربه و فعالیت رسمی.

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره با کارشناس شرکت نقشه برداری در اصفهان می توانید با شماره 09036058733 اقای قربانی تماس حاصل فرمایید.

دسترسی سریع به محتوا

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان 09036058733 اقای قربانی

شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری معماری توسط نقشه بردار در شرکت نقشه برداری در اصفهان با تجربه نظام مهندسی انجام می شود. معماری یک سبک طراحی است که در ساخت ساختمان و دیگر سازه های فیزیکی کاربرد دارد.

برای ساخت بنا، فضای شهری و… نیاز به طراحی است و برای این نیاز از معمار استفاده می شود. عمده بنا ها و ساختمان ها در حیطه هنر معماری است. اما برای ساخت بنا و دیگر سازه ها نیاز به نقشه برداری به جهت تهیه نقشه ساختمان می باشد.

برای تهیه نقشه به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی با تجربه که سابقه تهیه نقشه های ساختمان برای معماری را داراست مراجعه فرمایید.

نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار در اصفهان

نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار در شرکت نقشه برداری در اصفهان با تجربه انجام می شود.

شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری زمینی شامل :

 • نقشه های توپوگرافی
 •  کاداستر
 •  پیاده کردن نقشه
 • نقشه های ثبتی
 • پروفیل های طولی و عرضی
 • نقشه برداری تونل
 • معدن
 • سد
 • مسیر
 • خطوط انتقال نیرو
 • ترازیابی دقیق
 • سیستم اطلاعات زمینی
 • جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی

می باشد.

علم نقشه برداری برای تعیین موقعیت عوارض بر روی کره ی زمین می باشد و برداشت عوارض از روی زمین با استفاده از دوربین نقشه برداری، نقشه برداری زمینی می باشد. برای تهیه نقشه به صورت نقشه برداری زمینی به مهندس نقشه بردار با تجربه مراجعه کنید. شرکت نقشه برداری در اصفهان

شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری توپوگرافی در اصفهان

نقشه برداری توپوگرافی با استفاده از مهندس نقشه بردار با تجربه انجام می شود. نقشه توپوگرافی نقشه ای است که برای نمایش پستی و بلندی ها تهیه می شود و قابل ارائه در مقیاس های بزرگ و کوچک می باشند.

درنقشه رقومی ارتفاعی نمایش داده می شود و در طراحی ها از این نقشه ها استفاده می شود. در مطالعات زمین شناسی به دلیل مشخص بودن اطلاعات فواصل افقی یا ارتفاع عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژه هایی که از این نقشه استفاده می کنند عبارت اند از پروژه انتقال آب، پروژه خیابان کشی ها، پروژه تعیین کاربری ملک، پروژه سیستم های زهکشی و تعیین مسیر زهکش ها، پروژه آبیاری تحت فشار و ….

نقشه برداری تفکیکی توسط نقشه بردار در اصفهان

نقشه برداری تفکیکی توسط نقشه بردار با استفاده از مهندس نظام مهندسی در شرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. این نوع نقشه برداری به منظور تفکیک آپارتمان و اراضی کشاورزی انجام می شود. برای تفکیک آپارتمان مهندس نقشه بردار از نظام مهندسی انتخاب می شود و برای تفکیک اراضی باید به شرکت نقشه برداری مراجعه کرد.

در تفکیک آپارتمان مهندس نقشه بردار نقشه برداری از ساختمان را با دوربین و مترلیزری انجام می دهد و نقشه تفکیک شده طبقات ساختمان تهیه می شود. در تفکیک اراضی مهندس نقشه بردار یک نقشه از زمین تهیه می کند و طبق درخواست کارفرما نقشه را قطعه بندی و در زمین پیاده می کند.

دفتر نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری رودخانه در دفتر نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری رودخانه با استفاده از مهندس نقشه برداری با تجهیزات پیشرفته نقشه برداری انجام می شود. برای ایجاد یک مسیر به عنوان رودخانه و یا لایروبی رودخانه نیاز است که یک نقشه اجرایی تهیه شود.

ابتدا نقشه اجرایی تهیه می شود که در آن حجم خاکبرداری و خاکریزی به همراه خط پروژه مسیر مشخص شده است و مهندس نقشه بردار طبق نقشه اجرایی کنترل خاکبرداری و خاکریزی را انجام می دهد.

شرکت نقشه برداری در اصفهان

این عملیات را می توان با دوربین ترازیاب و توتال استیشن در دفتر نقشه برداری در اصفهان انجام داد برای تهیه نقشه اجرایی از توتال استیشن و برای کنترل خاکبرداری و خاکریزی از ترازیاب استفاده می شود. برای تهیه نقشه اجرایی رودخانه به شرکت مهندسی نقشه برداری با تجربه مراجعه فرمایید.

نقشه برداری گود با دوربین نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری گود با دوربین نقشه برداری با نظارت مهندس نقشه بردار با تجربه در امور نقشه برداری انجام می شود. برای احداث ساختمان نیاز است که عملیات گود برداری انجام شود و این کارتوسط مهندس نقشه بردار کنترل می شود.

با انجام عملیات خاکبرداری تعادل خاک به هم می خورد و وضعیت تنشی آن دچار تغییرات می شود و باعث ریزش دیواره گود برداری می شود و برای جلوگیری از ریزش آن سازه هایی برای مهار آن اجرا می کنند که به آن سازه نگهبان می گویند.

با اجرای سازه نگهبان و خاکبرداری دیواره های گود تغییر شکل داده و دچار جابجایی می شود. این تغییر شکل به صورت جابجایی افقی و نشست می باشد و نیاز به پایش منظم دارد. مهندس نقشه بردار با روش ژئودتیک رفتار سازه را پایش می کند و با استفاده از دوربین نقشه برداری این عمل (مانیتورینگ) را انجام می دهد.

شرکت نقشه برداری

نقشه برداری اجرایی با دوربین در اصفهان

نقشه برداری اجرایی با دوربین با نظارت مهندس نقشه بردار نظام مهندسی در شرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. نقشه برداری اجرایی به منظور تهیه نقشه اجرایی برای پروژه های عمرانی انجام می شود، پروژه هایی مانند راهسازی، پل سازی، آب رسانی، گازشهری، خطوط انتقال نیرو و…

نیاز به نقشه اجرایی دارند و بدون این نقشه نمی توان هیچ پروژه عمرانی را شروع و به اتمام رساند. با استفاده از این نقشه تمام عوارض مشخص می شود و مسیرهای مناسب برای هر پروژه مشخص می شود.

تفکیک آپارتمان در اصفهان

تفکیک آپارتمان از طریق نظام مهندسی در شرکت نقشه برداری در اصفهان و یا دفتر نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. جهت تهیه نقشه تفکیک باید به نظام مهندسی مراجعه کرده و تفکیک آپارتمان خود را درخواست نمایید. نظام مهندسی بعد از درخواست شما و پرداخت هزینه مهندس نقشه بردار جهت تفکیک آپارتمان را انتخاب و به شما معرفی می کند.

مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین نقشه برداری و متر لیزری عملیات تفکیک را انجام و نقشه تفکیکی را تهیه می کند. سپس این نقشه به دفتر نقشه های تفکیکی ارجاع داده می شود و مالک برای گرفتن نقشه به آن جا مراجعه می کند.

 

نقشه برداری گاز شهری با دوربین در اصفهان

نقشه برداری گاز شهری با دوربین با استفاده از مهندس نقشه بردار با تجربه نظام مهندسی در شرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. برای گازرسانی به شهر و روستا نیاز است که یک نقشه اجرایی برای شروع کارتهیه شود و با شناسایی منطقه، عوارض موجود مانند جاده، روستا، ساختمان، باغ، چاه، تیر برق و… برداشت می شوند.

یک نقشه شامل تمامی عوارض با توجه به استاندارد اداره گاز و سازمان نقشه برداری از منطقه تهیه می شود که با توجه به آن مسیر گازرسانی مشخص می شود. برای تهیه نقشه به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی مراجعه فرمایید.

نقشه توپوگرافی در اصفهان

نقشه توپوگرافی جهت تعیین وضعیت ارتفاعی و مسطحاتی یک قطعه زمین از یک منطقه استفاده می شود. در این نقشه ها ارتفاع عوارض با خطوط تراز نمایش داده می شود و نقاط روی یک خط منحنی تراز از ارتفاع یکسانی برخوردارند. از به هم پیوستن نقاط دارای ارتفاع یکسان در یک منطقه منحنی های میزان آن منطقه حاصل می گردد.

منحنی میزان برای نمایش انواع تغییرات ارتفاعی خط الراس، تپه، دیواره، پرتگاه، صخره، گردنه روی نقشه توپوگرافی به کارگرفته می شوند. برای تهیه نقشه توپوگرافی به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی فعال و با تجربه در تهیه نقشه های توپوگرافی مراجعه فرمایید در شرکت نقشه برداری در اصفهان .

بیشتر بخوانیم: نقشه برداری هوایی با پهپاد در اصفهان

کنترل نصب بیس پلیت در اصفهان

کنترل نصب بیس پلیت با استفاده از مهندس نقشه برداری انجام می شود. وزن بارهای منتقل شده به ستون ها به پی ساختمان وارد می شود اما با توجه به این که تحمل بار توسط فولاد بیشتر از بتن هست انتقال بار به صورت مستقیم به پی ساختمان درست نیست برای این کار از بیس پلیت استفاده می شود.

اجرای بیس پلیت روی پی ساختمان نیاز به کنترل مداوم و دقیق دارد که برای جلوگیری از فاصله افتادن بین صفحه آن ها و بتن انجام می گیرد. در نصب بیس پلیت ارتفاع قرارگیری و یا هم ترازی کلیه آن ها کنترل می شود و باید دارای ارتفاع یکسان باشند. پیاده سازی آکس دیوار ها پیاده سازی آکس دیوارها توسط مهندس نقشه بردار با تجربه انجام می شود.

بعد از مشخص کردن آکس ستون، پیاده سازی آکس دیوار ها انجام می شود و با توجه به محور های اصلی عمود بر هم و ریسمان کشی در  بین مکان هایی که برای ستون مشخص شده اند. خطوطی که باید روی آن دیوار چینی شود نشان گذاری می شوند. برای انجام امور نقشه برداری به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی مراجعه فرمایید در شرکت نقشه برداری در اصفهان.

شرکت نقشه برداری در اصفهان

کنترل شاقولی ستون های بتنی و فلزی در اصفهان

کنترل شاقولی ستون های بتنی و فلزی توسط مهندس نقشه بردار با تجربه انجام می شود. کنترل شاقولی ستون ها به چهار روش قابل انجام می باشد.

یکی از روش ها برای ستون های بتنی روش مختصاتی است که از مختصات چهار گوشه ستون استفاده می شود و برای ستون های فلزی از روش مختصاتی، روش رفرنس لاین لوکال و روش قرائت طول افق بدون توجیه دوربین در امتداد قطر ستون ها می باشد در شرکت نقشه برداری در اصفهان. برای کنترل شاقولی ستون های بتنی و فلزی به مهندس نقشه بردار مراجعه کنید.

تهیه نقشه برای پیاده سازی فنداسیون در اصفهان

تهیه نقشه برای پیاده سازی فنداسیون با استفاده از مهندس نقشه بردار با تجربه و تجهیزات لازم انجام می شود. برای پیاده سازی فنداسیون هرسازه فلزی نیاز است یک نقشه دقیق با جزئیات کامل برای احداث تهیه شود که در نقشه محل ها به صورت محورهای عمود بر هم با شاخص گیری خطوط جاده و یا ساختمان های مجاور ترسیم می شوند و برای اجرا در فنداسیون از میلگرد و بتن استفاده می شود.

برای شروع کار یک نقطه مرجع با میلگرد مشخص می شود و با یک ارتفاع مشخص عملیات پی برای بنا انجام می شود. برای تهیه نقشه به مهندس نقشه برداری نظام مهندسی مراجعه کنید.

نقشه برداری ماهواره ای (جی پی اس چند فرکانسه) در اصفهان

نقشه برداری ماهواره ای (جی پی اس چند فرکانسه) با استفاده از مهندس نقشه بردار با تجربه انجام می شود. ماهواره ها برای ارسال اطلاعات به گیرنده های GPS از سیگنال ها استفاده می کنند. این سیگنال ها در واقع امواج سینوسی با طول موج و فرکانس مشخص، می باشند. شرکت نقشه برداری در اصفهان

پس از آنکه گیرنده های GPS این امواج را دریافت می کنند یک کپی از آن را ایجاد می کنند و با تطبیق این موج کپی و موج دریافتی، میزان سیکل طی شده از یک طول موج را اندازه گیری می کنند. برای به دست آوردن موقعیت در سطح یک سانتی متر نیاز به دانستن تعداد طول موج های طی شده از ماهواره تا گیرنده می باشد.

به این تعداد طول موج که معمولا با N نمایش داده می شود “ابهام فاز” می گویند. برای تهیه نقشه زمین مسکونی و زراعی و یا ازبیلت از جی پی اس چند فرکانسه استفاده می شود به این صورت که مهندس نقشه بردار با استفاده از جی پی اس عوارض را برداشت می کند و بعد از ترسیم عوارض نقشه تهیه می شود.

پیاده سازی آکس ستون ها توسط مهندس نقشه بردار در اصفهان

پیاده سازی آکس ستون ها توسط مهندس نقشه بردار با تجربه و فعال در امور نقشه برداری در شرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. روش های مختلفی برای انجام پیاده سازی آکس ستون با توجه به دقت آن وجود دارد. بعد از انجام فنداسیون آکس بندی ستون اجرا می شود که در واقع جانمایی ستون نامیده می شود.

نقشه وضع موجود ملک تهیه می شود و نقشه جانمایی ستون ها با نقشه وضع موجود تطبیق داده می شود و مکان هرستون طبق مختصات مشخص می شود و مهندس نقشه بردار آن را پیاده می کند. برای تهیه نقشه ساختمان به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی مراجعه کنید.

نقشه وضع موجود سازه های اسکلتی در شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه وضع موجود سازه های اسکلتی  با استفاده از مهندس نقشه بردار انجام می شود. در مواردی مانند ساختمان های قدیمی و ساختمان های نیمه کاره که قصد ساخت و ساز دارند نیاز به بررسی وضع موجود آن ها می باشد.

برای این کار باید به مهندس نقشه بردار در شرکت نقشه برداری در اصفهان مراجعه کرد و با استفاده از دوربین نقشه برداری بعد از بررسی و شناسایی عوارض آن شروع به برداشت و ترسیم عوارض می کند و در نهایت طبق استاندارد مورد نیاز نقشه وضع موجود تهیه می شود و مساحت زمین به همراه ابعاد آن مشخص می شود. برای تهیه نقشه به نقشه بردار نظام مهندسی که تجربه  مناسب در تهیه نقشه های ساختمان را دارد مراجعه کنید. شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه ازبیلت ساختمان در اصفهان

نقشه ازبیلت ساختمان از وضعیت موجود به دست می آید، برای اجرای پروژه های بزرگ تهیه نقشه ازبیلت الزامی است. مهندس نقشه بردار باید تجربه و یک دید وسیع نسبت به تهیه نقشه های ازبیلت داشته باشد زیرا کاربرد این نقشه ها در پروژه های بزرگ است و نیاز به دقت زیادی دارد.

در انتهای هر فاز از پروژه نقشه های ازبیلت برای مراحل بعد تهیه می شود و در صورت بروز خطا یا مشکل در اجرا از این نقشه استفاده می شود.

پیاده کردن ابعاد زمین توسط نقشه بردار در اصفهان

پیاده سازی زمین قبل از شروع ساخت و ساز برای ساخت یک ساختمان شرکت نقشه برداری در اصفهان نیاز است که ابعاد آن بر روی زمین مشخص شود، در بعضی مواقع نیاز به عقب نشینی است یعنی باید مقدار عقب نشینی مشخص شود و باقی مانده از مساحت زمین به عنوان مساحت قابل ساخت مورد استفاده قرار بگیرد و یا وضع موجود با مشخصات سند مغایرت دارد.

در این جا باید مشخصات ثبتی با وضع موجود تطبیق داده شود و مساحت درست زمین به همراه ابعاد مشخص شود بعد از مشخص شدن ابعاد و مساحت درست مهندس نقشه بردار ابعاد را برروی زمین برای ساخت مشخص می کند که این عمل با متر و دوربین نقشه برداری انجام می شود شرکت نقشه برداری در اصفهان .

نقش دستگاه های نقشه برداری در صنعت عمران اصفهان

نقش دستگاه های نقشه برداری در صنعت عمران در اصفهان بسیار حائز اهمیت است زیرا برای انجام هر پروژه اجرایی در صنعت عمران نیاز به نقشه است، با توجه به مقیاس و وسعت منطقه و نوع پروژه یک نقشه از منطقه تهیه می شود که در بیشتر مواقع از نقشه برداری  زمینی استفاده می شود و برای تهیه نقشه های ۲۰۰۰/۱ تا ۵۰/۱ کاربرد دارد.

برای تهیه نقشه از دوربین های نقشه برداری و جی پی اس های چند فرکانسه در شرکت نقشه برداری در اصفهان استفاده می شود. دوربین های نقشه برداری به ترازیاب و توتال استیشن تقسیم می شود.

ترازیاب: برای به دست آوردن اختلاف ارتفاع دونقطه کاربرد دارد.

توتال استیشن: برای تعیین موقعیت نقاط روی سطح زمین درسیستم مختصات محلی و جهانی استفاده می شود.

محاسبه متراژآپارتمان با استفاده از متر در اصفهان

محاسبه متراژ آپارتمان با استفاده از متر توسط مهندس نقشه بردار نظام مهندسی درشرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. برای رهن، خرید و یا ساخت یک آپارتمان نیاز است که متراژ دقیق ملک مشخص شود و یک روش استفاده از متر لیزری است.

مهندس نقشه بردار با استفاده از متر لیزری ابعاد ساختمان را اندازه گیری می کند و در نرم افزار ابعاد را ترسیم و مساحت دقیق ملک را به دست می آورد. یک روش دیگر هم برای به دست آوردن مساحت استفاده از فرمول های هندسی است که می توان بدون استفاده از نرم افزار اتوکد مساحت را به دست آورد.

بیشتر بخوانید: کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

محاسبه متراژ آپارتمان با استفاده از مهندس نقشه برداری اصفهان

محاسبه متراژ آپارتمان با استفاده از مهندس نقشه برداری در اصفهان بهترین راه ممکن برای رسیدن به نتیجه مطلوب در شرکت نقشه برداری در اصفهان است. به عنوان فردی که قصد رهن، اجاره و یا خرید ملک را دارد و یا فردی که سازنده ساختمان است و یا یک مشاور املاک موفق است باید متراژ دقیق ملک را به دست آورد.

بهترین روش برای این کار استفاده از مهندس نقشه بردار است که با استفاده از متر لیزری و دوربین نقشه برداری اندازه ابعاد و عوارض را به دست می آورد و در اتوکد ترسیم و نقشه ملک را تهیه می کند. برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک به مهندس نقشه بردار مراجعه کنید شرکت نقشه برداری در اصفهان.

خدمات نقشه برداری پروژه های کوچک در اصفهان

خدمات نقشه برداری پروژه های کوچک در اصفهان با استفاده از مهندس نقشه برداری و تجهیزات بروز انجام می شود. پروژه های عمرانی معمولا پروژه های بزرگ محسوب می شوند که نیاز به مهندس نقشه بردار می باشد اما پروژه های کوچک مانند تهیه نقشه ساختمان هم نیاز به نقشه برداری دارد.

برای تهیه نقشه یک ساختمان نیاز است عوارض را به خوبی شناسایی کرده و بعد مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین نقشه برداری شروع به برداشت عوارض کند و در نرم افزار اتوکد ترسیم کند و نقشه تهیه شود. این پروژه ها، پروژه ی کوچک محسوب می شود و نیازمند مهندس نقشه بردار می باشد.

نقشه برداری اجرایی با دوربین با قیمت مناسب در اصفهان

نقشه برداری اجرایی با دوربین با قیمت مناسب در اصفهان با استفاده از مهندس نقشه بردار در اصفهان در دفتر نقشه برداری در اصفهان با تجربه و تجهیزات بروز انجام می شود. برای شروع پروژه های عمرانی نیاز به نقشه های ۱/۵۰۰ و ۱/۲۰۰ و … می باشد. ابتدا منطقه شناسایی می شود و عملیات برداشت عوارض از منطقه شامل ساختمان ها، معابر، خیابان ها، تیر برق ها، اراضی کشاورزی و چاه های قانونی، جاده ها و دیگر عوارض بر حسب مقیاس انجام می شود.

بعد از عملیات برداشت نوبت به ترسیم و کارتوگرافی نقشه می رسد و به دلیل این که نقشه ای که تهیه می شود به منظور اجرای پروژه ی عمرانی می باشد باید عملیات کارتوگرافی به صورت دقیق انجام شود و عوارض با استاندارد سازمان نقشه برداری ترسیم و نمایش داده شوند.

نقشه ای که مهندس نقشه بردار تهیه می کند پس از تایید آن توسط نظارت ارگان مربوط به عنوان نقشه اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. احداث پروژه های عمرانی مانند راه سازی، پل، شهرک مسکونی، آب و فاضلاب، گاز شهری و… نیاز به نقشه های اجرایی شرکت نقشه برداری در اصفهان دارد.

انجام نقشه برداری با استفاده از مهندس نقشه برداری در اصفهان

خدمات نقشه برداری با استفاده از مهندس نقشه برداری و تجهیزات بروز انجام می شود. نقشه برداری علمی است که برای تعیین موقعیت عوارض استفاده می شود و خروجی نهایی آن نقشه می باشد.

وقتی شما یک نقشه از ساختمان یا زمین خود را بخواهید تهیه کنید نیاز است که به یک مهندس نقشه بردار مراجعه کنید تا پس از شناسایی محل ملک و عوارض آن با استفاده از دوربین نقشه برداری عوارض را برداشت کرده و با ترسیم آن نقشه را تهیه کند و نقشه ای که تهیه می شود شامل مساحت و حدود اربعه است. برای تهیه نقشه به کارشناس نقشه برداری مراجعه فرمایید.

دفتر نقشه برداری
شرکت نقشه برداری

نقشه برداری از یک منطقه

نقشه برداری از یک منطقه با استفاده از دوربین نقشه برداری انجام می شود. در نقشه برداری از یک منطقه مهندس نقشه بردار باید با دقت کلیه عوارض را شناسایی و برداشت کند. عوارض که برداشت می شود شامل راه ها و بلوار ها، خطوط انتقال نیرو، راه خاکی وجیپ رو، ردیف درخت، جوی آب، جدول، بلوک، تابلوهای شرکت های آب و گاز، مزرعه باغ، عوارض شهری، چاه می باشد که باید با دقت شناسایی و طبق مقیاس و کاربرد نقشه برداشت شود.

نقشه برداری برای پروژه طرح هادی در اصفهان

نقشه برداری برای پروژه طرح هادی با استفاده از مهندس نقشه برداری و با تجهیزات پیشرفته در شرکت نقشه برداری در اصفهان انجام می شود. برای به دست آوردن اطلاعات از یک روستا یا شهر برای تعریض کوچه و خیابان ها و یا امکانات دیگر برای شهر یا روستا نیاز به یک سری اطلاعات از وضعیت موجود منطقه است و به دست آوردن این اطلاعات در غالب پروژه ای به نام طرح هادی انجام می شود شرکت نقشه برداری در اصفهان .

روش کار به این صورت است که بعد از شناسایی منطقه محل ایستگاه ها را مشخص می کنیم طوری که به ایستگاه قبلی خود دید داشته باشند و بعد با بتن بر روی زمین تثبیت می کنیم و بعد از این کار مختصات آن ها را با استفاده از gps به دست می آوریم. دوربین را با استفاده از مختصات ایستگاه ها توجیه می کنیم و شروع به برداشت عوارض می کنیم و نقشه منطقه را تهیه می کنیم.

نقشه برداری جهت تفکیک اراضی در اصفهان

نقشه برداری جهت تفکیک اراضی  با استفاده از مهندس نقشه بردار با تجربه و تجهیزات پیشرفته انجام می شود. تفکیک اراضی به وسعت و نوع کاربری بستگی دارد. برای این که یک زمین برای شهرک مسکونی تفکیک شود ابتدا به شناسایی منطقه می پردازیم و محل ایستگاه هایی که بتوان با آن ها منطقه را برداشت کرد انتخاب می کنیم و با بتن بر روی زمین تثبیت می کنیم و مختصات آن ها را توسط gps به دست می آوریم.

شرکت نقشه برداری در اصفهان

دوربین نقشه برداری را با استفاده از این ایستگاه ها توجیه می کنیم و شروع به برداشت عوارض در منطقه می کنیم و نقشه ی منطقه  تهیه می شود،  شهرداری یک نقشه طراحی شده با توجه به نقشه ی برداشت شده از منطقه تهیه می کند و مهندس نقشه بردار خیابان ها، کوچه ها، مدارس و … را پیاده می کند.

شرکت نقشه برداری در اصفهان

 • آموزشگاه نقشه برداری در اصفهان,
 • نقشه برداری دانشگاه اصفهان,
 • آموزش نقشه برداری در اصفهان,
 • شرکت نقشه برداری در اصفهان,
 • کلاس نقشه برداری در اصفهان,
 • لوازم نقشه برداری در اصفهان,
 • دفتر نقشه برداری در اصفهان,
 • کار نقشه برداری در اصفهان,

لیست شرکت های نقشه برداری اصفهان

سازمان نقشه برداری اصفهان

کار نقشه برداری در اصفهان

شرکت های معتبر نقشه برداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.