کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان با یک دهه تجربه و فعالیت رسمی.

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره با کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهانمی توانید با شماره 09132675561 اقای قربانیتماس حاصل فرمایید.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان 09132675561 اقای قربانی

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان عبارتند از: نقشه کاداسترشهری، روستایی، زراعی، نقشه UTM (برای اداره ثبت، شهرداری، جهاد کشاورزی و… با استاندارد سازمان نقشه برداری)، تفکیک اراضی، تسطیح و افراز، قطعه بندی و طراحی نقشه های تفکیکی، نقشه بلوکی مناطق شهری و نقشه های طرح هادی روستایی جانمایی پلاک های ثبتی که موقعیت دقیق آن مشخص نیست.

خدمات نقشه برداری در زمینه امور ساختمانی مانند پیاده سازی فنداسیون، کنترل شاقولی ستون ها، آکس ستون ها، نقشه های ازبیلت، وضع موجود سازه های اسکلتی. خدمات نقشه برداری مطالعاتی و اجرایی مانند تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف، محاسبات احجام خاکی، کنترل خاکبرداری و خاکریزی، پیاده سازی مسیر راه، کانال، خطوط لوله، تونل، ایجاد شبکه B.M .خدمات نقشه برداری در زمینه امور شهری و شهرداری مانند تهیه نقشه های عرصه و اعیان، نقشه های بلوکی، تفکیک آپارتمان، نقشه ساختمان، پلان مسطحاتی، نقشه های پلانیمتری می باشد.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان نقشه UTM

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان نقشه UTM را با دقت مطلوب تهیه کرده که برای امورثبتی و اخذ سند تک برگ کاربرد دارد. سند مالکیت برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت اجتماعی، صدورسند تک برگ اقدامی مهم و موثر درتامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه است و به جای سند دفترچه ای صادرمی شود. صدور سند مالکیت تک برگ در قالب طرح کاداستر و به دلیل بالا بودن ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی اجرا شده است.

مزایای سند تک برگ

-ارتقا امنیت

-کاهش اشتباهات

-حذف نوشتارهای دستی

-عدم امکان الحاق هرگونه عملیاتی به متن سند

-حذف فرایندهای زائد اداری

-کاهش سفرهای درون شهری

-حذف مراجعه متقاضیان

-ذخیره سازی اطلاعات در بانک املاک

به دست آوردن پلاک ثبتی در اصفهان

به دست آوردن پلاک ثبتی با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای تعیین پلاک ثبتی باید به شهرداری مراجعه کرد و درخواست خود را ارائه دهید. برای این کار شهرداری نقشه جانمایی ملک را از مالک درخواست می کند که مالک برای تهیه آن به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه می کند. کارشناس رسمی نقشه برداری وظیفه تهیه نقشه جانمایی ملک را برعهده دارد که نقشه را تهیه و به مالک ارائه می دهد و مالک این نقشه را به شهرداری ارائه می دهد. زمانی که نقشه به شهرداری ارائه داده می شود تعیین پلاک ثبتی ملک در دستور کار قرار می گیرد.

بیشتر بخوانیم:نقشه برداری هوایی با پهپاد در اصفهان

انجام خدمات نقشه برداری ثبت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

انجام خدمات نقشه برداری ثبت با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان صورت می پذیرد. نقشه برداری ثبت به منظور تهیه نقشه های ثبتی انجام می شود، نقشه هایی مانند UTM، جانمایی ملک، اصلاح سند، سند تک برگ و… کارشناس رسمی نقشه برداری وظیفه تهیه نقشه های ثبتی را بر عهده دارد که باید با بررسی دقیق پروژه و شناسایی منطقه تهیه نقشه را انجام دهد نقشه یو تی ام اصفهان .

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

نقشه یو تی ام اصفهان

در تهیه نقشه باید دقت شود که حدود و مرز زمین با نظارت کامل مالک مشخص شود و نقشه در دقت سانتی متر تهیه شود. برای تهیه نقشه های ثبتی نقشه یو تی ام اصفهان به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه فرمایید.

نقشه جانمایی ملک در اصفهان

نقشه جانمایی ملک با استفاده ازکارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان تهیه می شود. برای تهیه این نقشه کارشناس رسمی نقشه برداری با استفاده از دوربین نقشه برداری چهار گوشه زمین را برداشت کرده و در نقشه ۲۰۰۰ جانمایی می کند و نقشه جانمایی تهیه می شود.

در مواردی هم سند مالکیت وجود دارد و موقعیت ملک مجهول است و برای مشخص شدن موقعیت آن نیاز است که نقشه جانمایی تهیه شود. کارشناس رسمی نقشه برداری نقشه جانمایی را به همراه نقشه UTM تهیه می کند و موقعیت دقیق ملک مشخص می شود. برای تهیه نقشه UTM ملک باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه کنید.

جانمایی ملک در اصفهان

جانمایی ملک به معنای تعیین موقعیت زمین یا ملکی است که موقعیت آن مشخص نیست و نیاز است که نقشه جانمایی آن تهیه شود. هر نقطه بر روی کره ی زمین با علم نقشه برداری در یک سیستم مختصات X,Y,Z تعیین موقعیت می شود و این نقاط با متصل شدن به هم عوارض را به وجود می آورند که به معنای زیر ساخت های یک شهر مانند ساختمان، جاده، خیابان و… می باشد و برای هر قطعه زمین یا ساختمان که در اصطلاح ملک نامیده می شود یک موقعیت یا نشانی وجود دارد و در ایران با استفاده از سیستم مختصات UTM بر روی نقشه ۱٫۲۰۰۰ موقعیت هر ملک بر روی زمین مشخص می شود.

تهیه نقشه utm در اصفهان

حال ممکن است شما قصد گرفتن جواز ساخت داشته باشید که شهرداری از شما نقشه جانمایی ملک را درخواست می کند و یا یک سند ملک دارید که موقعیت آن مشخص نیست برای این کار هم نیاز است جانمایی ملک انجام شود. برای جانمایی ملک باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید. برای تهیه نقشه utm در اصفهان با ما تماس بگیرین.

کارشناس دادگستری

وظایف کارشناس امورثبتی در اصفهان

وظایف کارشناس امورثبتی به شرح زیر می باشد:

تهیه نقشه UTM

جانمایی پلاک ثبتی

اصلاح سند

تفسیرعکس هوایی

تطبیق وضع موجود با مشخصات ثبتی ملک

تهیه نقشه کاداستر

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان وظیفه امورثبتی را برعهده دارد و برای تهیه نقشه های ثبتی مورد درخواست اداره ثبت باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

بیشتر بخوانیم : شرکت نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری لیزری با دوربین در اصفهان

نقشه برداری لیزری با دوربین با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای این که برداشت عوارض با دقت بیشتری با دوربین انجام شود از لیزر استفاده می شود به این دلیل که گوشه های یک ملک به صورت دقیق برداشت شود بهتر است از لیزر استفاده شود زیرا ممکن است با استفاده ازمنشور خطا در حد یک یا دو سانت ایجاد شود. برای تهیه نقشه ملک برای اداره ثبت نیاز است که نقشه با دقت سانتی متر و به صورت دقیق تهیه شود به این خاطر عوارض با لیزر دوربین برداشت می شود. برای تهیه نقشه ملک به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

نقشه برداری utm با دوربین در اصفهان

نقشه برداری UTM با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. به نقشه برداری از عوارض مربوط به یک زمین یا ملک در سیستم مختصات UTM نقشه برداری UTM گفته می شود. برای اخذ سند تک برگ نیاز است که نقشه ثبتی ملک که حاوی مشخصات ثبتی ملک است برای اداره ثبت تهیه شود تا در سند مالکیت درج شود و برای تهیه این نقشه ثبتی نیاز است نقشه برداری در سیستم مختصات UTM انجام شود.

نقشه برداری utm در اصفهان

برای نقشه برداری درسیستم مختصات UTM به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری با تجربه مناسب و مکفی درامور ثبتی مراجعه فرمایید نقشه برداری utm در اصفهان نقشه یو تی ام اصفهان.

نقشه برداری املاک با دوربین در اصفهان

نقشه برداری املاک با دوربین در اصفهان با کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای تهیه نقشه های ثبتی ملک هایی که کنار هم هستند و نیاز است که برای اداره ثبت یا شهرداری نقشه آن ها تهیه و به عنوان مشخصات ثبتی در پرونده آن درج شود نیاز است که به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری که در امور ثبتی فعالیت دارد مراجعه کرد.

برای تفکیک چند قطعه بر روی زمین باید به مهندس نقشه بردار نظام مهندسی مراجعه کرد. مهندس نقشه بردار عوارض و گوشه های هر ملک را شناسایی و برداشت می کند و بعد از ترسیم عوارض در اتوکد نقشه تهیه می شود. برای تهیه نقشه املاک با توجه به کاربرد آن به مهندس نظام مهندسی یا کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

نقشه برداری ساختمان در اصفهان

نقشه برداری ساختمان در اصفهان با نظارت مهندس نقشه بردار کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. ساختمان سازی یک صنعت مهم اقتصادی به شمارمی آید و باید توجه ویژه ای به روند ساخت و اجرای آن داشته باشیم.

در برخی از موارد با توجه به طراحی و برنامه ریزی روند اجرا ساخت دقیق سازه، به دلایل مختلفی مانند عدم دقت کافی در زمان اجرا و عدم استفاده از ابزار و ادوات دقیق نظارت ممکن است هزینه های اضافی به پروژه تحمیل شود که می توان با استفاده از نقشه برداری ساختمان از بروز آن جلوگیری کرد.

نقشه برداری یک راهکار برای کنترل و اندازه گیری به صورت دقیق است که قابل مقایسه با هیچ ابزار دیگری در اندازه گیری نیست. نقش نقشه برداری در ساختمان شامل مراحل زیراست:

  • مراحل طراحی و مطالعاتی
  • مراحل خاک برداری و پایدارسازی
  • مراحل اجرای سازه و اسکلت

نقشه برداری ساختمان با استفاده از مهندس نظام مهندسی با تجربه و کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. نقشه برداری ساختمان ممکن است برای نقشه وضع موجود UTM، آکس ستون، فنداسیون، نما، گود برداری، شاقولی ستون انجام شود و هر کدام کاربرد متفاوت خود را دارد.

مهندس نقشه بردار با توجه به تقاضای کارفرما عملیات نقشه برداری را انجام و نقشه مد نظر را تهیه می کند.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

نقشه برداری ساختمان با دوربین در اصفهان

نقشه برداری ساختمان با دوربین در اصفهان نقشه برداری با نظارتکارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای انجام خدمات ثبتی مربوط به ساختمان به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری برای تهیه نقشه ثبتی نیاز است.

نقشه ای که مساحت و حدود اربعه و موقعیت دقیق ملک را نمایش می دهد و در سند مالکیت به عنوان مشخصات ثبتی درج می شود. مهندس نقشه بردار به کمک مالک گوشه های ملک را مشخص می کند و عملیات برداشت را انجام می دهد و نقشه ترسیم و تهیه می شود.

برای تهیه نقشه به کارشناس رسمی نقشه برداری با تجربه در امور ثبتی مراجعه فرمایید.

نقشه برداری ثبت با دوربین نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری ثبت با دوربین نقشه برداری در اصفهان با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. نقشه های مالکین ملک برای سند تک برگ، ماده ۱۴۷ و… باید برای اداره ثبت تهیه کنند که به آن ها نقشه های ثبتی می گویند و نقشه برداری از زمین یا ساختمان در سیستم مختصات UTM انجام می شود که اصطلاحاً به آن نقشه UTM می گویند.

با توجه به نقشه ثبتی ملک، مشخصات ثبتی مانند مساحت، حدود اربعه، موقعیت ملک در سند مالکیت درج می شود. برای نقشه برداری ثبت و تهیه نقشه ثبتی ملک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه فرمایید.

نقشه برداری ثبت با دوربین با قیمت مناسب در اصفهان

نقشه برداری ثبت با دوربین با قیمت مناسب در اصفهان با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. نقشه برداری ثبت به منظور تهیه نقشه های ثبتی انجام می شود که ارزش حقوقی دارد و برای تعیین موقعیت ملک تهیه می شود.

با استفاده از این نقشه مساحت دقیق ملک به همراه حدود اربعه مشخص می شود و موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. متقاضی این نقشه ها اداره ثبت می باشد که برای اخذ سند تک برگ مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت نقشه برداری ثبت به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با تجربه مناسب در امور نقشه برداری مراجعه فرمایید.

تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در اصفهان

تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای تهیه نقشه ثبتی زمین های کشاورزی عوارض و حدود زمین کشاورزی توسط مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین نقشه برداری برداشت می شود و به دلیل مهم بودن عوارض و محدوده حدود املاک مجاور در پلان تهیه می شود.

در این نقشه علاوه بر موقعیت زمین، اطلاعات توصیفی مربوط به مالک و زمین مشخص می شود. در پلان اراضی کشاورزی علاوه بر زمین مد نظر زمین های مجاور هم نمایش داده می شود. برای تهیه پلان اراضی کشاورزی به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه فرمایید.

تهیه پلان ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در اصفهان

تهیه پلان ثبتی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. با توجه به مباحث قبل متوجه شدید که نقشه های ثبتی ارزش حقوقی دارند و برای تعیین موقعیت ملک تهیه می شود.

متقاضی این نقشه ها اداره ثبت می باشد و با توجه به مهم بودن عوارض و حدود املاک مجاور، عوارض با توجه به حد فاصل ها و حقوق املاک بر روی پلان ثبتی مشخص می شود و با توجه به این پلان ثبتی سند تک برگ ملک توسط اداره ثبت صادر می شود.

برای تهیه پلان ثبتی و دیگر خدمات ثبت به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه فرمایید.

جانمایی املاک با قیمت مناسب در اصفهان

جانمایی املاک با قیمت مناسب با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. جانمایی املاک به منظور تعیین موقعیت آن انجام می شود و بیشتر برای کسب جواز ساخت و یا املاکی که دارای سند و موقعیت مجهول می باشند است.

دربعضی ازمواقع املاکی هستند که توسط ارگان های دولتی تصرف شده و نیاز به جانمایی و مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت می باشد. به این ترتیب عملیات جانمایی انجام و یک نقشه UTM از ملک تهیه می شود.

جانمایی ساختمان در اسرع وقت اصفهان

جانمایی ساختمان در اسرع وقت اصفهان با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای تعیین موقعیت ساختمان نیاز است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای این کار باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کرد.

عملیات جانمایی انجام و نقشه آن تهیه می شود و یک نقشه UTM از ساختمان تهیه می شود و با این عمل موقعیت دقیق ساختمان مشخص می شود. مهندس نقشه بردار با برداشت عوارض از ساختمان و محدوده آن موقعیت دقیق ملک را مشخص می کند.

جانمایی ملک با قیمت مناسب در اصفهان

جانمایی ملک با قیمت مناسب در اصفهان با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای جانمایی ملکی که موقعیت دقیق آن را نمی دانید نیاز است که اسناد ملک را در اختیار داشت باشید و برای تعیین موقعیت ملک به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

با در دست داشتن اسناد سند و مجهول بودن موقعیت ملک نمی توان ادعای مالکیت داشت و باید حتما موقعیت دقیق ملک مشخص شود. پس برای این کار به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کرده و تقاضای جانمایی ملک را می کنید.

دریافت آدرس با پلاک ثبتی در اصفهان

دریافت آدرس با پلاک ثبتی با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. برای دریافت آدرس پلاک ثبتی می توان به شهرداری مراجعه کرد و با ارائه استعلام از دادگاه درخواست خود را مطرح کنید و یا می توان به اداره ثبت هم برای دریافت آدرس مراجعه کرد و با ارائه استعلام از دادگاه درخواست خود را مطرح کنید.

بهترین روش مراجعه به این دو اداره می باشد به این علت که به مشخصات ثبتی و اسناد مالکیت ملک دسترسی دارند.

 

هزینه جانمایی پلاک ثبتی در اصفهان

هزینه جانمایی پلاک ثبتی خدمات کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان طبق تعرفه محاسبه می شود و به نوع پروژه بستگی دارد.

چنانچه شما اسناد یک ملک را در اختیار دارید و موقعیت دقیق ملک را نمی دانید نیاز است که جانمایی ملک را انجام دهید. هزینه جانمایی طبق متراژ زمین محاسبه می شود و با کارشناس رسمی دادگستری قابل توافق می باشد.

جانمایی ملک مسکونی در اسرع وقت اصفهان

جانمایی ملک مسکونی در اسرع وقت اصفهان با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. برای تعیین موقعیت ملک خود باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید تا موقعیت دقیق ملک را با استفاده از نقشه برداری ساختمان در سیستم مختصات UTM مشخص کند و نقشه UTM ساختمان هم نامیده می شود.

با استفاده از این نقشه موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و مالک می تواند نسبت به گرفتن سند تک برگ برای ملک خود اقدام نماید.

جانمایی ملک دارای اسناد قدیمی در اصفهان

جانمایی ملک دارای اسناد قدیمی در اصفهان با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان با تجربه انجام می شود.

زمین هایی هستند که دارای اسناد قدیمی هستند و فاقد مشخصات ثبتی قدیمی هستند و به همین علت موقعیت دقیق ملک مشخص نیست و الزامی است که مالک برای مشخص شدن موقعیت دقیق ملک خود به کارشناس دادگستری نقشه برداری مراجعه کند و عملیات جانمایی ملک را درخواست کند. با تهیه نقشه جانمایی ملک موقعیت دقیق ملک مشخص می شود.

درصورت مشخص نبودن موقعیت دقیق ملک این اسناد فاقد ارزش می باشند ونیاز است که حتما موقعیت دقیق ملک مشخص شود.

نقشه برداری ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری در اصفهان نقشه برداری انجام می شود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری وظیفه تهیه نقشه های ثبتی را برعهده دارد زیرا این نقشه ها ارزش حقوقی دارند و برای تهیه آن نیاز به مهر کارشناس رسمی می باشد. نقشه های ثبتی برای اداره هایی مانند اداره ثبت، شهرداری، منابع طبیعی و… کاربرد دارد.

این نقشه ها برای جانمایی ملک، پلاک ثبتی، ماده ۱۴۷، سند تک برگ و… تهیه می شوند. ارزش حقوقی این نقشه ها باعث شده است که در تهیه آن ها بسیار دقت شود زیرا خطا باعث می شود اختلافات حقوقی به بار آورد.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان برای ارائه خدمات نقشه برداری و امور ثبتی می باشد. برای تهیه نقشه ساختمان در سیستم مختصات UTM برای پلاک ثبتی، جانمایی ملک، سند تک برگ و.. در تهران باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کرد. تهیه نقشه های ثبتی کاربرد و ارزش حقوقی دارند به این دلیل است که از کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری استفاده می شود.

نقشه ای که تهیه می شود دارای مهر کارشناس رسمی دادگستری است و به ادارات دولتی مانند اداره ثبت، شهرداری و… ارائه می شود.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری اصفهان

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان خدمات مربوط به تهیه نقشه های UTM را برای اداره ثبت انجام می دهد.

در صورتی که شما قصد تهیه نقشه UTM در استان تهران را دارید باید به کارشناس رسمی نقشه برداری در تهران مراجعه نمایید. نقشه UTM نقشه ای است که در بیشتر مواقع برای اخذ سند تک برگ اداره ثبت از متقاضی درخواست می کند تا با استفاده از آن مشخصات ثبتی ملک در سند مالکیت درج شود.

خدمات تخصصی کارشناس رسمی نقشه برداری در اصفهان

خدمات تخصصی کارشناس رسمی نقشه برداری شامل موارد زیر می باشد:

پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی و فندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاقولی آن، نقشه وضع موجود ساختمان، نقشه توپوگرافی، نقشه ماده ۱۴۷، کاداستر، UTM، تفکیک اراضی، نقشه ساختمان، تهیه ازبیلت، مسیر جداول، کانیوو، تهیه ازبیلت مانیتورینگ، آکس ستون، حجم عملیات خاکی.

نقشه برداری جهت تهیه پلان جانمایی در اصفهان

نقشه برداری جهت تهیه پلان جانمایی با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان و تجهیزات بروز انجام می شود. مهندس نقشه بردار عوارض مانند ساختمان، معابر، خیابان، تیر برق و… را با استفاده از دوربین نقشه برداری برداشت می کند و نقشه جانمایی را ترسیم و تهیه می کند.

برای تهیه این نوع نقشه ها باید بهکارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان مراجعه کرد و متقاضی آن شهرداری و اداره ثبت می باشد.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در اخذ سند تک برگ نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در دریافت سند تک برگ املاک قولنامه ای بسیارحائز اهمیت است. برای ایجاد سهولت در ساخت و ساز املاکی که دارای قولنامه هستند باید سند مالکیت صادر شود تا دریافت تسهیلات برای ساخت و ساز های قانونی و پاسخگو بودن شهرداری به این نوع املاک امکان پذیر باشد.

بخش عمده ی ساخت و ساز های فاقد مجوز و غیر رسمی به علت نداشتن سند مالکیت با عدم پاسخ شهرداری جهت درخواست صدور مجوز قانونی و پایان کار مواجه می شوند. برای ثبت صدور سند مالکیت باید به سامانه الکترونیکی ثبت سند مراجعه کرد و اطلاعات حقوقی و فنی ملک را ثبت کرد. اطلاعات فنی مشخصات ثبتی ملک است که با استفاده از نقشه UTM ملک تهیه می شوند.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در وضعیت تداخل ثبتی املاک در اصفهان

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان در بررسی وضعیت تداخل ثبتی املاک بسیار کاربردی می باشد به مثال زیر توجه کنید.

اگر یک قطعه در موقعیت دقیق خود پیاده نشود و بقیه املاک مجاور هم طبق این ملک تعیین موقعیت شوند باعث خطا در موقعیت ملک و جابجایی از موقعیت دقیق آن شده است و با این توجه املاک در موقعیت دقیق خود پیاده نشده اند و همه ی قطعات تا قطعه ای که دقیق تعیین موقعیت شده است دچار جابجایی موقعیت شده اند.

برای تعیین موقعیت دقیق نیاز به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری می باشد تا قطعات به صورت دقیق تعیین موقعیت شوند. برای بررسی وضعیت تداخل ثبتی املاک به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید.

جانمایی پلاکهای ثبتی و بررسی تداخل با املاک مجاور در اصفهان

جانمایی پلاک های ثبتی و بررسی تداخل با املاک مجاور به این معنا می باشد که شما اسناد یک زمین را دارید که مالکیت آن به شما تعلق دارد اما موقعیت دقیق آن برای شما مشخص نیست.

برای مشخص شدن جای دقیق ملک مالک باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان مراجعه کند تا با استفاده از عملیات جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص شود. تهیه این نوع نقشه ها ارزش حقوقی دارد و باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید.

انجام خدمات نقشه برداری ثبت در اصفهان

انجام خدمات نقشه برداری ثبت با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. نقشه برداری ثبتی نقشه هایی تولید می کند که برای اداره ثبت کاربرد دارد و ارزش حقوقی دارد و توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه می شود که دارای مهر دادگستری می باشد با استفاده از این نقشه ها می توان دعاوی ملکی را برطرف کرد و یا سند تک برگ برای ملک گرفت و…

با استفاده از این نقشه ها موقعیت دقیق زمین به همراه مساحت و حدود اربعه مشخص می شود و برای اداره ثبت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی شهرداری و… کاربرد دارد. برای تهیه این نوع نقشه ها باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کرد.

نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری در اصفهان

نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود. برای مشخص شدن وضعیت موجود زمین، تعیین مساحت و حدود اربعه نیاز به نقشه برداری است که یک نقشه با دقت سانتی متر تهیه شود.

برداشت عوارض از ملک و محدوده آن انجام می شود و اطلاعاتی که از برداشت عوارض حاصل می شود شامل اندازه گیری های طولی و زاویه ای و تعیین موقعیت نقاط می باشد. با استفاده از این نقشه مساحت دقیق ملک مشخص شده و برای شهرداری و اداره ثبت و… کاربرد دارد. برای تهیه نقشه وضعیت موجود به مهندس نقشه بردار با تجربه مراجعه فرمایید.

کاربرد پلاک ثبتی در املاک در اصفهان

کاربرد پلاک ثبتی در ملک هایی که در حدود دچار ابهام هستند در صورتی که شما یک ملک داشته باشید و بین چند قطعه تفکیکی که مرز مشخصی روی زمین ندارند موقعیت دقیق ملک مشخص نشده باشد برای تعیین حدود واقعی ملک روی زمین باید تثبیت پلاک ثبتی صورت گیرد.

سپس موقعیت دقیق ملک مشخص و نقشه UTM ملک تهیه می شود. درصورتی که مرزهای زمین مشخص نیست برای جلوگیری از عواقب حقوقی آن تثبیت پلاک ثبتی به منظور جانمایی و تهیه نقشه UTM ملک انجام شود. در صورت مشخص نشدن دقیق حدود اختلافات حقوقی به وجود می آید. برای جانمایی پلاک ثبتی باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کرد.

جانمایی پلاک ثبتی در اصفهان

جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملکی که موقعیت دقیق آن مشخص نباشد انجام می شود. امکان دارد بعد از جانمایی قسمتی از ملک در خیابان بیافتد در این صورت طرف حساب شهرداری می شود و یا در صورتی که کل زمین تصرف شده باشد به منظور جاده های بین شهری وزارت شهرسازی متصرف می باشد و باید نقشه وضع موجود تهیه و مساحت اشغال شده مشخص شود و جلب رضایت از مالک انجام شود.

برای تهیه نقشه جانمایی باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دارای مهر ممهور دادگستری با تجربه در زمینه امورثبتی و نقشه برداری مناسب مراجعه کرد. جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود.

در صورتی که شما ملکی داشته باشید و جای دقیق آن را ندانید در صورت تصرف نشدن ملک دارنده سند مالک اصلی آن می باشد اما در صورتی که ملک تصرف شده باشد باید نقشه UTM ملک و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری به مراجع قانونی و شورای حل اختلاف دعاوی ملکی مراجعه کرده و جهت باز پس گیری ملک اقدام می کند.

گروه کارشناسان ما با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات پلاک های ثبتی آماده تعیین موقعیت محل قطعی پلاک های قدیمی مربوط به اسناد قدیمی می باشد. برای جانمایی پلاک ثبتی به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید نقشه یو تی ام اصفهان .

نقشه برداری ساختمان با دوربین با دقت استاندارد در اصفهان

نقشه برداری ساختمان با دوربین با دقت استاندارد با استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان انجام می شود. نقشه برداری از ساختمان به منظور اخذ سند تک برگ، جانمایی پلاک ثبتی، مساحی، اصلاح سند، وضع موجود و… انجام می شود.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری اصفهان

چنانچه شما قصد تهیه نقشه از ساختمان را دارید به منظور یکی از موارد ذکر شده باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دارای مهر کارشناسی مراجعه فرمایید. مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین نقشه برداری عوارض ساختمان و محدوده آن را برداشت و ترسیم می کند و نقشه ساختمان تهیه می شود. با استفاده از نقشه تهیه شده مساحت و ابعاد ساختمان به صورت دقیق مشخص می شود نقشه یو تی ام اصفهان نقشه UTM اصفهان.